Misja, wizja i startegia
Jakie wartości nam przyświecają?
Jakie wartości nam przyświecają?

Misja

Misją firmy Petring Sp. z o. o. jest ciągły, zrównoważony rozwój w dziedzinie przetwórstwa tworzyw sztucznych i obróbki metali, handlu produktami najwyższej jakości oraz świadczeniu usług na poziomie gwarantującym zadowolenie klienta. Ma to zapewnić wzrost wartości materialnej i wizerunkowej firmy, osiągnięcie oczekiwanej przez Zarząd pozycji rynkowej przedsiębiorstwa oraz gwarancję zatrudnienia dla pracowników. Realizacja założeń odbywać się będzie przy postawie odpowiedzialnej wobec społeczności lokalnej, środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa pracowników.

Wizja

Petring Sp. z o. o. dąży do tego, aby być liderem rynku przetwórstwa tworzyw PET w Polsce pod względem:

  • ilości oferowanych wzorów;
  • jakości wytwarzanych opakowań;
  • jakości obsługi klienta;
  • kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa.

Cele strategiczne

Jako nadrzędne cele strategiczne, Petring Sp. z o. o. wyznacza budowę wartości dla udziałowców firmy poprzez właściwe wykorzystywanie zasobów intelektualnych i sprzętowych oraz realizację firmowych strategii rozwojowych w zakresie:

  • doskonalenia polityki jakości;
  • optymalizacji systemu zarządzania przedsiębiorstwem.