1. Formy oraz oprzyrządowanie stanowią własność Sprzedającego. Dopuszcza się możliwość przeniesienia na Kupującego własności form lub oprzyrządowania, wykorzystywanego przy produkcji opakowań przez Sprzedającego, po uregulowaniu przez Kupującego całości należności za formy lub oprzyrządowanie,
    z wyłączeniem wkładek oraz płyt, stanowiących własność Sprzedającego i niepodlegających sprzedaży.
  2. Formy, za które należność nie została uregulowana w pełnej wysokości, pozostają własnością Sprzedającego.
  3. Warunki zapłaty za formy strony ustalą indywidualnie.