1. Zmiana lub anulowanie zamówienia przez Kupującego wymaga pisemnej zgody Sprzedającego.
  2. Wniosek Kupującego przerywa bieg terminu realizacji zamówienia. W przypadku jakiejkolwiek zmiany zamówienia, termin dla dostarczenia towaru biegnie dalej od momentu pisemnego potwierdzenia zmiany zamówienia przez Sprzedającego.