1. Przed użyciem opakowań do produkcji zaleca się przeprowadzić proces mycia / dezynfekcji opakowań zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Higienicznej. Wynika to z zagrożeń bezpieczeństwa opakowań w trakcie procesu transportu i przygotowania do produkcji. Klient decydując o użyciu opakowań bez przeprowadzenia wcześniejszego mycia / dezynfekcji opakowań ponosi odpowiedzialność za potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa dla produktów. Firma PetRing Sp. z.o.o. nie odpowiada za powstałe niezgodności spowodowane nie stosowaniem się do zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Higienicznej. 
  2. Jeśli strony nie uzgodnią inaczej, standardowy sposób pakowania przewiduje ułożenie Towaru na kartonowych przekładkach (zwanych też tackami), na odpłatnych paletach, całość owinięta folią stretch. W ramach osobnych ustaleń i za dopłatą możliwe jest inne pakowanie Towaru: np. dodatkowe zabezpieczenie palet narożnikami tekturowymi; pakowanie w pudła kartonowe luzem lub układane itp.
    Za dopłatą istnieje możliwość zmiany sposobu pakowania preform na kartonowe pudła zwane oktabinami.
  3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do podjęcia jednostronnej decyzji o konieczności dodatkowego zabezpieczenia towaru i odpowiednimi kosztami obciążyć Kupującego.
  4. Towar powinien być przechowywany w następujących warunkach:

       - w miejscu zabezpieczającym przed zanieczyszczeniem oraz czynnikami zewnętrznymi,

       - w miejscu suchym, przewiewnym, z wyeliminowanym dostępem promieni słonecznych o temperaturze powyżej 0°C i poniżej 35°C.

  1. Termin przydatności towaru wynosi 3 lata pod warunkiem przechowywania zgodnie z w/w warunkami. 
  2. Przechowywanie towaru w warunkach sprzecznych z wymienionymi w pkt. VIII ppkt 3 OWSD powoduje utratę prawa do reklamacji Towaru.