#wgmtopetring

Wraz z początkiem 2016 roku, dzięki połączeniu z grupą kapitałową STARD marka WGM zmienia się w PetRing Sp. z o. o. Mamy nadzieję, że zmiany pozytywnie wpłyną na dalszy rozwój współpracy między nami oraz pozwolą na dalszy rozwój jakościowy i organizacyjny firmy.

Powrót