Polityka jakości
W dążeniu do doskonałości.
W dążeniu do doskonałości.

Nadrzędnym celem naszej firmy jest kompleksowe zaspokajanie potrzeb i oczekiwań Klientów oraz wytwarzania bezpiecznych produktów zgodnych z wymaganiami prawa.

Zdajemy sobie sprawę, że realizacja tych założeń pozostaje w korelacji z dążeniem do ciągłego usprawniania jakości oferowanych produktów i usług. Naszą ambicją jest zaistnienie w świadomości Partnerów jako firma kojarząca się z zaangażowaniem, profesjonalizmem i nowoczesnością w każdym aspekcie funkcjonowania przedsiębiorstwa. Najważniejsze założenia to:

 • Zdobycie satysfakcjonującej Zarząd i Pracowników pozycji rynkowej w branży opakowań PET,
 • Wypracowanie identyfikowalności naszych wyrobów,
 • Zbudowanie i utrzymanie pozytywnego wizerunku firmy dbającej o jakość, bezpieczeństwo produktów i relacje z Klientami,
 • Utrzymanie satysfakcjonujących wyników finansowych i nienagannej kondycji finansowej przedsiębiorstwa,
 • Ciągłe rozszerzanie oferty wyrobów PET oraz usług związanych z obróbką tworzyw sztucznych i metali,
 • Zbudowanie wysoko rozwiniętej kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa, opartej na zaufaniu między Pracownikami a Zarządem. 

Powyższe założenia i cele realizować zamierzamy poprzez:

 • Zaangażowanie Kadry Zarządzającej oraz zapewnienie niezbędnych środków do realizacji deklarowanych założeń.
 • Ciągłe dążenie do spełnienia oczekiwań Klientów, norm jakościowych, norm prawa oraz doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością.
 • Zapewnienie przyjaznej i fachowej obsługi Klientów, monitorowanie ich potrzeb oraz budowanie relacji opartych na sympatii i zaufaniu,
 • Profesjonalną oraz terminową realizację zleceń produkcyjnych,
 • Transparentny proces rozpatrywania zgłoszeń reklamacyjnych,
 • Ciągły rozwój infrastrukturalny i technologiczny,
 • Stałe podnoszenie kompetencji Pracowników produkcyjnych oraz Kadry Zarządzającej,
 • Założenia jakościowe wypracowane i respektowane przez wszystkich Pracowników,
 • Prowadzenie produkcji w sposób pozwalający na poszanowanie środowiska naturalnego.

 

Certyfikaty