Anulowanie i zmiana zamówienia

1. Zmiana lub anulowanie zamówienia przez Kupującego wymaga pisemnej zgody ze strony Sprzedającego. W przypadku jakiejkolwiek zmiany zamówienia, termin dla dostarczenia towaru Kupującemu będzie liczony od momentu pisemnego potwierdzenia zmiany zamówienia przez Sprzedającego.
2. Zgoda na anulowanie bądź zmianę zamówienia może zostać uzależniona od pokrycia przez Kupującego kosztów oraz strat poniesionych przez Sprzedającego do momentu, w którym wyrażono zgodę na anulowanie bądź zmianę zamówienia, przy czym minimalna kwota należna w przypadku anulowania bądź zmiany zamówienia wynosi 10 % ustalonej ceny zakupu brutto.