Zapakowanie, warunki przechowywania oraz termin przydatności towaru

1. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby Towary zostały właściwie zapakowane.
2. Jeśli strony nie uzgodnią inaczej to standardowy sposób pakowania przewiduje ułożenie Towaru na kartonowych przekładkach, ułożonych na odpłatnych paletach, całość owinięta folią stretch. W ramach osobnych ustaleń i za dopłatą możliwe jest inne pakowanie Towaru: np. dodatkowe zabezpieczenie palet narożnikami tekturowymi; pakowanie w kartony itp. W przypadku preform będą to zwrotne kosze metalowe, będące własnością Sprzedającego, których wydanie jest kaucjonowane, na które Sprzedający wystawia Kupującemu fakturę. Za dopłatą istnieje możliwość zmiany sposobu pakowania preform na oktabiny.
3. Sprzedający ma prawo decydować o dodatkowych potrzebach pakowania i obciążyć kosztami Klienta.
4. Towar powinien być przechowywany w następujących warunkach:
- w miejscu zabezpieczającym przed zanieczyszczeniem oraz czynnikami zewnętrznym
- miejscu suchym, przewiewnym, z wyeliminowanym dostępem promieni słonecznych i temperaturze powyżej 0 st. Celsjusza i poniżej 35 st. Celsjusza.
Przechowywanie towaru w innych warunkach powoduje utratę prawa do roszczeń gwarancyjnych i jakościowych przez Kupującego.
5. Termin przydatności towaru wynosi 5 lat pod warunkiem przechowywania zgodnie z w/w warunkami.