Ogólne warunki sprzedaży i dostaw

Zbiór zasad dystrybucji i dostaw naszych produktów

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy określają zasady prowadzenia sprzedaży oraz zasady realizacji zamówień.