Polityka jakości

W dążeniu do doskonałości.

Nadrzędnym celem naszej firmy jest kompleksowe zaspokajanie potrzeb i oczekiwań Klientów. Zdajemy sobie sprawę, że realizacja tych założeń pozostaje w korealacji z dążeniem do ciągłego usprawniania jakości oferowanych produktów i usług. Naszą ambicją jest zaistnienie w świadomości partnerów jako firma kojarząca się z zaangażowaniem, profesjonalizmem i nowoczesnością w każdym aspekcie funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Rozumiemy, że budowa wizerunku firmy o wysokim potencjale jakościowym to skomplikowany, wymagający dobrego zaplanowania proces. Dlatego w WGM wprowadziliśmy politykę jakości, będącą swojego rodzaju mapą celów do zrealizowania. Jej najważniejsze i nadrzędne założenia to:

 • zdobycie satysfakcjonującej Zarząd i pracowników pozycji rynkowej w branży opakowań PET w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej,
 • wypracowanie identyfikowalności naszych wyrobów,
 • zbudowanie i utrzymanie pozytywnego wizerunku firmy dbającej o jakość i relacje z klientami,
 • utrzymanie satysfakcjonujących wyników finansowych i nienagannej kondycji finansowej przedsiębiorstwa,
 • ciągłe rozszerzanie oferty wyrobów PET oraz usług związanych z obróbką tworzyw sztucznych i metali,
 • zbudowanie wysoko rozwiniętej kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa, opartej na zaufaniu między pracownikami a Zarządem.

Powyższe cele realizować zamierzamy poprzez:

 • zapewnienie przyjaznej i fachowej obsługi klientów, monitorowanie ich potrzeb oraz budowanie relacji opartych na symatii i zaufaniu,
 • profesjonalną oraz terminową realizację zleceń produkcyjnych,
 • transparentny proces rozpatrywania zgłoszeń reklamacyjnych,
 • ciągły rozwój infrastrukturalny i technologiczny,
 • stałe podnoszenie kompetencji pracowników produkcyjnych oraz kadry zarządzającej.

Założenia jakościowe zostały wypracowane i są respektowane przez wszystkich pracowników WGM. Deklarujemy ciągłe dążenie do spełnienia oczekiwań klientów, norm jakościowych, norm prawa oraz doskonalenie systemu zarządzania poprzez jakość.